Grafická verzia

Cukrovaný Dušan, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Cukrovaný Dušan, Ing.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 620417TM806
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.5.2004
Ukončenie činnosti: 31.10.2022