Grafická verzia

"Outsiterz"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: UKROPEC Samuel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: cyklistika
Odvetvia: cestná cyklistika
Príslušný k: "Outsiterz"
ID zdrojovej evidencie: 10233
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.4.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.8.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie