Grafická verzia

Kapiaš Erik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Kapiaš Erik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: skoky na lyžiach
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 918001
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.11.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (27.11.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.2.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.11.2020
Športovec je športovým talentom: Áno