Grafická verzia

"ARES GYM"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kováč Milan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kickbox
Odvetvia: kickbox
Príslušný k: "ARES GYM"
ID zdrojovej evidencie: SZKB-F001070
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie