Grafická verzia

Kanovits Alexander

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Kanovits Alexander
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 911181
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (4.12.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie