Grafická verzia

Jakubčová Zuzana

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jakubčová Zuzana
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 921095
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.12.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie