Grafická verzia

Daniš Emil

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Daniš Emil
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 324004
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (6.12.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie