Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Valek Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: voľný štýl lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 913195
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (7.12.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 7.4.2024
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.11.2023
Športovec je športovým talentom: Áno