Grafická verzia

Baláž Filip

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Baláž Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 909053
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (10.12.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie