Grafická verzia

Západoslovenský futbalový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kiss Tamás
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Západoslovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1334906
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.7.2013
Ukončenie činnosti: -