Grafická verzia

1. tenisový klub Rožňava

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gallo Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: 1. tenisový klub Rožňava
ID zdrojovej evidencie: 110420HM346
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.11.2021
Športovec je športovým talentom: Nie