Grafická verzia

Sumka Marián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Sumka Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 8062
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.12.2019
Ukončenie činnosti: 22.12.2023
Zdravotná spôsobilosť: overená (16.9.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.3.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie