Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gallo Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: 1. tenisový klub Rožňava
ID zdrojovej evidencie: 080618HM664
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.9.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.12.2018
Športovec je športovým talentom: Nie