Grafická verzia

Sanitrár Ján

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Sanitrár Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie, zjazdové lyžovanie, skicross
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 924199
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (8.12.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.4.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie