Grafická verzia

Mezovská Denisa

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Mezovská Denisa
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 923082
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.1.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (7.1.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 8.1.2021
Športovec je športovým talentom: Nie