Grafická verzia

Sanitrár Ján, Mgr.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Sanitrár Ján, Mgr.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: člen realizačného tímu
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 224349
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.12.2020
Ukončenie činnosti: -