Grafická verzia

Babindai Patrik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Babindai Patrik
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 770221TM988
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 9.1.2004
Ukončenie činnosti: 31.10.2022