Grafická verzia

BOLEDOVIČ Ivan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: BOLEDOVIČ Ivan
Druh športovej činnosti: Kontrolór
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 1965
Právny titul: dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Začiatok činnosti: 19.1.2021
Ukončenie činnosti: -