Grafická verzia

Prieložný Matej

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Prieložný Matej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 525035
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.1.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (9.1.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.3.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie