Grafická verzia

Chovančík Radovan, Mgr.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Chovančík Radovan, Mgr.
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: AdyJanySport
ID zdrojovej evidencie: 2
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.1.2021
Ukončenie činnosti: -