Grafická verzia

Michalka Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Michalka Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 907113
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.3.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (2.3.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.3.2021
Športovec je športovým talentom: Áno