Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Horváth František
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 700623HM196
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.2.2004
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.9.2010
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.1.2016
Športovec je športovým talentom: Nie