Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Horváth František
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 700623TM383
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.9.2004
Ukončenie činnosti: 31.10.2022