Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Horváth František
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Tenisový klub Slávia STU Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 700623FM768
Názov funkcie: člen - iný vzťah k organizácii
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.12.2014
Ukončenie činnosti: 31.10.2022