Grafická verzia

Fričová Nikola

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Fričová Nikola
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: voľný štýl lyžovanie
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 999
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.10.2008
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie