Grafická verzia

1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: KRUŽELOVÁ Anica
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lukostreľba
Odvetvia: terčová lukostreľba
Príslušný k: 1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka
ID zdrojovej evidencie: 01984
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.2.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.2.2021
Športovec je športovým talentom: Nie