Grafická verzia

1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: TEMEŠI Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lukostreľba
Odvetvia: halová lukostreľba
Príslušný k: 1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka
ID zdrojovej evidencie: 01962
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.2.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.2.2021
Športovec je športovým talentom: Nie