Grafická verzia

Repček Miroslav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Repček Miroslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 999
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie