Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wagnerová Martina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: bežecké lyžovanie
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 999
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.3.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie