Grafická verzia

CENIGOVÁ Bibiána

Športová činnosť

Meno a priezvisko: CENIGOVÁ Bibiána
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: "Jazdecký oddiel Martin Záturčie"
ID zdrojovej evidencie: 134
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2020
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.2.2021
Športovec je športovým talentom: Nie