Grafická verzia

Jakál Andrej, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jakál Andrej, Ing.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica
ID zdrojovej evidencie: 800206TM517
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.10.2005
Ukončenie činnosti: 31.10.2022