Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vargová Tamara
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: "HVIEZDIČKA" tanečné štúdio
ID zdrojovej evidencie: 13838
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.1.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.1.2021
Športovec je športovým talentom: Nie