Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: MATULÍK Stanislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany - JACK
ID zdrojovej evidencie: 88
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2020
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.3.2021
Športovec je športovým talentom: Nie