Grafická verzia

Janči Tomáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Janči Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 800820HM534
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.12.2003
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.9.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.3.2019
Športovec je športovým talentom: Nie