Grafická verzia

Janči Tomáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Janči Tomáš
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 800820RM623
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.3.2018
Ukončenie činnosti: 31.10.2022