Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Paroulek Samuel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.3.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.3.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno