Grafická verzia

Skating Club Košice, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kmecová Zoja
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: Skating Club Košice, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 35542331
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.3.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.3.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno