Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Januš Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: "TENIS KLUB VRÚTKY"
ID zdrojovej evidencie: 791124HM012
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.5.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (12.11.1979)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.3.2018
Športovec je športovým talentom: Nie