Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Benko Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: 3atletik
ID zdrojovej evidencie: 3200314
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.3.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.5.2015
Športovec je športovým talentom: Nie