Grafická verzia

Viola Tibor

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viola Tibor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: Slovenská triatlonová únia
ID zdrojovej evidencie: 1270419
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.4.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie