Grafická verzia

Živna Jaro

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Živna Jaro
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: Slovenská triatlonová únia
ID zdrojovej evidencie: 1160617
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.6.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.3.2021
Športovec je športovým talentom: Nie