Grafická verzia

Ambróz Róbert

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ambróz Róbert
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 730422RM231
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.3.2017
Ukončenie činnosti: 31.10.2021