Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bednár Ľubomír
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 741228RM824
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.4.2019
Ukončenie činnosti: 31.10.2021