Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Csolle Ladislav
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 830512RM905
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.2.2020
Ukončenie činnosti: 31.10.2022