Grafická verzia

Horváth František

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Horváth František
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 700623RM335
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.5.2007
Ukončenie činnosti: 31.10.2021