Grafická verzia

Jakál Andrej, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jakál Andrej, Ing.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 800206RM859
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.5.2004
Ukončenie činnosti: 31.10.2021