Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šimo Marcel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: box
Odvetvia: box
Príslušný k: 1. Bratislavská boxerňa
ID zdrojovej evidencie: 00900027
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (18.9.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.12.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie