Grafická verzia

Murín Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Murín Jozef
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: box
Odvetvia: box
Príslušný k: 1. Bratislavská boxerňa
ID zdrojovej evidencie: 00983016
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -