Grafická verzia

Vargová Mária

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Vargová Mária
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: box
Odvetvia: box
Príslušný k: Slovenská boxerská federácia
ID zdrojovej evidencie: 00991026
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.12.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie