Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Florek Kamil
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: curling
Príslušný k: 1. Wheelchair Curling Club
ID zdrojovej evidencie: 810
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.2.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (25.2.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.2.2021
Športovec je športovým talentom: Nie